Doktr.nl

Doktr.nl - Doktr: Health is personal

Doktr: Health is personal

Eenvoudig overzicht van alle actieve en gesloten gesprekken

Doktr.nl - Doktr.nl: Eenvoudig gesprekken voeren

Doktr.nl: Eenvoudig gesprekken voeren

Overzichtelijke gesprekken, met alle benodigde gegevens en opties binnen handbereik

Doktr.nl - Doktr.nl: Uitgebreide reageeropties

Doktr.nl: Uitgebreide reageeropties

Standaard antwoorden, uitgestelde of herhaalde berichten, bijlages toevoegen; alles kan!

Persoonlijke informatie…

01_patient_wacht2Doktr.nl is hét platform waarmee patiënten en zorgverleners (onderling) met elkaar kunnen communiceren over ziekte of gezondheid. In tekst, omdat we geloven dat daarmee de informatie altijd goed en duidelijk overkomt en omdat het dan altijd na te lezen of terug te zoeken is. Net zo makkelijk als email, maar dan veilig!

Via Doktr.nl kan de zorggebruiker vanuit 1 applicatie communiceren met alle (op Doktr) aangesloten zorgverleners (bijvoorbeeld arts, huisarts, fysiotherapeut of apotheker). Dit gespreksdossier bevat alle informatie die de uitgewisseld is over de diagnose en behandeling van de patiënt en is altijd na te lezen.

Vanuit één omgeving kan de patiënt dus in eigen tijd zijn of haar zorg ‘organiseren’ en gesprekken voeren, zonder zich fysiek te verplaatsen. En zonder dat er verschillende applicaties zijn voor huisarts, medisch specialist of verschillende ziekenhuizen. Het enige wat nodig is, is een internetverbinding en een mobiele telefoon.

Maar ook voor de zorgverlener biedt Doktr.nl voordelen. Zo kan de zorgverlener vragen eenvoudig en veilig beantwoorden (in de eigen tijd) en worden (gevalideerde) vragenlijsten of bijlages eenvoudig meegestuurd. De smart-text oplossingen maken het voor de behandelaar makkelijk om (persoonlijke) tekst-componenten te selecteren, zodat niet altijd alles (opnieuw) ingevoerd hoeft te worden.

Doktr.nl staat voor juiste informatie die moet helpen om onzekerheid weg te nemen. Daarom werkt Doktr.nl alleen wanneer er echte dokters vragen beantwoorden. En dat is de reden waarom we bouwen aan een netwerk van experts die op u verschillende aandachtsgebieden van de juiste informatie kunnen voorzien. Of helpen we huisartsen om Doktr.nl te gebruiken in de communicatie met hun patiënten.

Doktr.nl – 3.8.5 en 3.8.6

We bouwen door aan Doktr.nl! Inmiddels zijn we bij versie 3.8.6, met nog meer nieuwe functies en verbeteringen. Zo hebben we op eenvoudige wijze inmiddels Skype geïntegreerd, zijn nieuwe reacties beter zichtbaar, kun je een onderwerp toevoegen aan een nieuw gesprek en slimmer overdragen!

Weten wat we precies aangepast hebben? Kijk bij onze releasenotes voor alle informatie!

Nieuwe versie Doktr.nl (3.8.1)

Vanmiddag (23-12) is er een nieuwe versie van Doktr.nl (3.8.1) in productie gegaan!

In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal kleine problemen opgelost. Een belangrijke nieuwe functie is de mogelijkheid om gesprekken ‘af te handelen’.

Afhandelen

afhandelenAls er na een laatste reactie van u of van uw patiënt (voorlopig) geen actie meer nodig is, dan is het mogelijk om het gesprek af te handelen. Deze optie staat aan de linkerkant van het scherm, onder ‘overdragen’.

Door een datum te kiezen en op opslaan te klikken, verdwijnt het gesprek uit de actieve gesprekkenlijst. Deze is vervolgens op te zoeken door een vinkje te zetten voor de optie ‘Afgehandeld’ in het gesprekkenoverzicht.

Een gesprek heeft dan de status ‘Afgehandeld (open)’.
afhandelen-2

Wanneer de patiënt op een later moment (alsnog) een reactie geeft in dit gesprek, dan komt deze weer terug in uw actieve gesprekkenlijst. Indien u een nieuwe reactie geeft in dit gesprek is het ook weer actief.

Hiermee is het mogelijk om in het gesprekkenoverzicht beter overzicht te houden op welke gesprekken nu wél of geen actie behoeven, zonder dat u eerste alle gesprekken met status ‘reactie behandelaar’ moet doorlopen.

De overige wijzigingen in deze versie (3.8.1) kunt u hier terugvinden in ons klantportaal.

Verhuizing Doktr.nl

De afgelopen periode hebben we van zorgverleners en patiënten veel positieve geluiden over Doktr.nl gehoord. We zijn blij dat we zo’n goede oplossing kunnen bieden voor het voeren van gesprekken via een veilige en gestructureerde online omgeving. Er zijn ook steeds meer instellingen, zorgverleners, patiënten en inmiddels ook consumenten die hun weg vinden naar ons platform om daar hun (medische) vragen te stellen aan hun behandelaar of ziekenhuis.

Verbeteringen

Reden voor ons om er voor te kiezen de infrastructuur die onder Doktr.nl ligt drastisch te gaan verbeteren. Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een aantal wijzigingen waar u niets van heeft gemerkt. Zo zijn er security-checks uitgevoerd, hebben we meer (en andere) capaciteit in ons ontwikkelteam en worden er vaker kleine releases gedaan met functionele verbeteringen aan de applicatie.

Nieuwe locatie

Een van de aanpassingen die (helaas) niet ongemerkt voorbij kan gaan is het verhuizen van de applicatie naar een nieuwe omgeving. Doktr.nl zal dit weekend gaan verhuizen naar de hosting-centers van VANAD ENOVATION, waarmee we een stap maken naar een snellere, meer gecertificeerde en nog veiligere omgeving voor onze software.

Op deze nieuwe locatie gaan we verder met het bouwen aan Doktr.nl en aan de functies die Doktr.nl hét pakket maken om veilig, eenvoudig én gestructureerd met patiënten en/of andere zorgverleners te communiceren.

Helpdesk Doktr.nl

Heeft u vragen over het gebruik van Doktr.nl? Moeite met inloggen, of het gesprek activeren? Kijk dan op onze servicedesk pagina’s bij de veelgestelde vragen, of stel een vraag aan onze helpdesk.

Kijk op ons servicecenter: https://doktr.zendesk.com