Doktr.nl

Doktr voor behandelaars

U beantwoordt vragen van patiënten wanneer het u uitkomt. Vooraf opgemaakte standaardtekstcomponenten, leveren u veel tijdwinst op.

09_dokterDaarbij kunt u de patiënt alvast vragenlijsten in laten vullen, zodat u een helder beeld van de medische klachten heeft als u de patiënt ziet. Veel vragen van patiënten kunt u online beantwoorden, waardoor u niet alle patiënten daadwerkelijk hoeft te zien. Indien nodig kunt u vóór het consult al ruggespraak houden. De tijd dat de patiënt in uw behandelkamer is, kan daardoor veel efficiënter worden gebruikt.

In Doktr.nl worden zo veel mogelijk gestandaardiseerde vragenlijsten opgeslagen.

Door het opslaan van gestandaardiseerde vragenlijsten bouwen we een grote database op, die voor alle aangesloten behandelaren toegankelijk is.

Een bijkomstig voordeel van het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten en het heel gestructureerd uitvragen van gegevens, is de mogelijkheid om informatie te verzamelen voor medisch of wetenschappelijk onderzoek.

Bijvoorbeeld door op bepaalde momenten een vragenlijst in te laten vullen door een geselecteerde groep mensen. Je kunt hiermee langdurig en eenvoudig mensen volgen. Daarbij zijn de vragenlijsten gekoppeld aan een gesprek, wat het extra gebruiksvriendelijk en waardevol maakt.

Intercollegiaal overleg

Indien nodig kunt u via Doktr.nl overleggen met collega’s. Via onze GUIDE-module is het eenvoudig om een ander zorgverlener, mantelzorger of bijvoorbeeld familielid te raadplegen. De patiënt ziet dit gesprek niet, maar geeft wel toestemming voor het plaatsvinden van het gesprek. U kunt vervolgens het resultaat aan de patiënt doorgeven. De experts waarmee overlegd wordt, krijgen het gesprek tussen u en uw patiënt niet te zien.

Hieronder een voorbeeld:

  • Een patiënt maakt zich zorgen over zijn prostaat en stelt zijn vraag, via Doktr.nl, aan de experts van De Prostaatkliniek.
  • De arts vraagt meer gegevens.
  • De patiënt geeft informatie.
  • De arts besluit een MRI te adviseren.
  • De patiënt wil graag weten waar hij aan toe is en wil het liefst op korte termijn een MRI laten maken.
  • De arts betrekt de vaste contactpersoon van de Radiologiepoli van het RadboudUMC in Nijmegen  bij het gesprek.
  • De polimedewerkster stelt een datum voor en stuurt informatie en een vragenlijst mee.
  • De patiënt stuurt de antwoorden op en bevestigt de afspraak.
  • Als er verder geen vragen hieromtrent zijn, wordt dit gesprek afgesloten.

Machtigen

Voor patiënten is het mogelijk om iemand te machtigen om mee te lezen. Bijvoorbeeld hun partner, een ouder, een kind of bewindvoerder. Zij kunnen geen berichten versturen, maar wel op de hoogte blijven van het overleg tussen de patiënt en de behandelaar.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor behandelaren om een collega te machtigen, bijvoorbeeld binnen een  waarneming. Dit wordt tevens gedaan wanneer twee zorgverleners aan één patiënt gekoppeld zijn bijvoorbeeld: Een behandelaar en iemand van de diagnostische afdeling.

Actuele ontwikkelingen

Doktr.nl sluit aan op alle actuele ontwikkelingen in de zorg, zoals een speciale module voor de screening van GGZ-patiënten in de 1e lijn, of het uitvragen en verwerken van PROM’s (Patient Reported Outcome Measurement). Daarnaast vinden er continue verbeteringen plaats aan het systeem, om  Doktr.nl nog beter aan te laten sluiten op uw dagelijkse praktijk!