Doktr.nl

Hoe kan ik Doktr gebruiken?

Er zijn meerdere manieren om Doktr.nl te gebruiken, maar de belangrijkste twee zijn:

  1. Als manier om uw patiënten vragen te laten stellen.
  2. Als manier om een deel van de controlebezoeken van reeds bekende patiënten via Doktr.nl te laten verlopen.

Wanneer u er voor kiest om uw patiënten vragen te laten stellen, zal er in Doktr.nl een intakeformulier ingebouwd worden voor op uw eigen website. Via dat formulier stellen patiënten hun vraag, die u via Doktr.nl beantwoord. Indien er sprake is van een moeilijke vraag of een lastig antwoord, kan er vervolgens een gesprek ontstaan, waarbij de patiënt zich ook dient te registeren.

Het faciliteren van vragen door patiënten, kan bij uitstek dienen om de druk op telefonische- of inloopspreekuren te verlagen. Patiënten zijn niet gebonden aan tijd of plaats om hun vraag te stellen en u geeft antwoord binnen de termijn die u met uw patiënten afspreekt (bijvoorbeeld binnen 48u of 2 werkdagen).

Bij controlebezoeken biedt Doktr de mogelijkheid om patiënten via het web vragen te stellen. Langdurige controletrajecten, waarbij niet direct een fysieke afspraak nodig is, kunnen via Doktr.nl eenvoudig voorbereid en afgehandeld worden. U plant een controleafspraak in Doktr.nl en wanneer de patiënt een bericht van u verwacht, conform afspraak, zal deze in uw gesprekkenoverzicht verschijnen. Daarmee ontstaat er minder druk op het spreekuur en kunnen patiënten vanuit huis uw vragen lezen en deze beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.