Doktr.nl

Doktr voor patiënten

03_patient_gipsDoor vanuit huis uw vraag aan uw behandelaar te stellen wanneer het u uit komt, zult u minder vaak of helemaal niet bij de behandelaar op het spreekuur hoeven komen. Wanneer u na een online gesprek naar uw behandelaar toe gaat, heeft deze al veel meer kennis over uw klachten. Mede doordat u wellicht al een vragenlijst heeft ontvangen en deze rustig thuis heeft kunnen invullen.

Intercollegiaal overleg

Indien nodig kan de zorgverlener via Doktr.nl overleggen met collega’s of specialisten. U ziet dit gesprek niet, maar uw behandelaar geeft wel aan dat er overleg plaatsvindt en zal het resultaat hiervan aan u doorgeven. De zorgverleners waarmee overlegd wordt, krijgen het gesprek tussen u en uw behandelaar niet te zien.

Groepsgesprek

Soms kan het handig zijn om een aantal zorgverleners bij elkaar te brengen in 1 gesprek. Wanneer bijvoorbeeld niet duidelijk is wie de meeste expertise heeft, of het snelst beschikbaar is. Daarvoor hebben we het groepsgesprek gebouwd, een module waarmee de zorgverlener meerdere personen, zelfs patiënt of mantelzorger, in 1 gesprek bij elkaar kan zetten. Daarmee kan snel geschakeld worden en ervaringen worden uitgewisseld.

Machtigen

Het is mogelijk iemand te machtigen om mee te lezen. Bijvoorbeeld uw partner, een ouder, kind of mantelzorger. Zij kunnen geen berichten versturen, maar wel op de hoogte blijven van het overleg tussen u en uw behandelaar.