Doktr.nl

Waar kan ik me aanmelden?

Uw behandelaar is de juiste persoon om te vragen of hij met u wil communiceren via Doktr.nl. Als hij al met Doktr werkt, kunt u een account aanmaken nadat u van de behandelaar een uitnodiging voor Doktr heeft ontvangen. Als hij nog niet met Doktr werkt, maar er wel mee wil werken, dan helpen wij hem graag verder.

Naast de online communicatie, werken we aan een netwerk van medische websites. Deze sites verzorgen we zelf, of we helpen anderen daarmee. Op deze websites staat alle relevante informatie over een bepaald ziektebeeld, inclusief een netwerk van experts waaraan u uw vraag kunt stellen.