Doktr.nl

Doktr.nl nu ook in huisstijl zorgverlener

24 augustus 2015

Het uiterlijk van Doktr.nl is voortaan aan te passen aan de huisstijl van de zorgverlener. Dit is een van de verbeteringen uit de onlangs uitgekomen update van Doktr.nl, dé online communicatietool voor zorgverleners en patiënten.

De ‘look and feel’ van Doktr.nl kan voortaan worden veranderd, zodat die aansluit bij de huisstijl van praktijk, ziekenhuis of zorginstelling. Dat geeft de patiënt nog meer zekerheid dat hij zich in een vertrouwde omgeving bevindt. De aanpassing gebeurt door middel van een logo en twee balken in kleuren naar keuze en zal in de komende periode doorgevoerd worden.

Ook biedt de nieuwe versie meer gebruiksgemak voor zorgverleners, doordat de navigatie tussen gesprekken eenvoudiger is geworden. Vergissingen in een al gesloten gesprek zijn voortaan te herstellen door het gesprek weer te openen.

Voor patiënten zijn de informatievoorziening en het gebruiksgemak erop vooruitgegaan. Zo is het verschil tussen inloggen en registreren verduidelijkt en is het mailadres van de helpdesk gemakkelijker te vinden.

De update heeft al plaatsgevonden, dus alle gebruikers kunnen automatisch van de nieuwe mogelijkheden gebruikmaken.

Google Analytics cookies uitschakelen.