Doktr.nl

Doktr.nl voor organisaties

Doktr.nl biedt een manier om gemakkelijk, online en veilig informatie te delen met patiënten en zorgverleners.

Doordat berichten te behandelen zijn wanneer het de zorgverlener het best uit komt biedt Doktr.nl mogelijkheden om het contact met de patiënt beter te structureren. Met Doktr.nl kunnen patiënt tevens berichten op een geschikt moment inzien en het altijd teruglezen. Dit verminderd de druk van telefonische consulten en hierdoor brengt u de zorg gemakkelijk dichter bij de patiënt.

Daarnaast kunnen door het gebruik van standaardantwoorden of bijlagen het contact met de patiënt inhoudelijker en efficiënter maken. En met het gebruik van

Structuur

Doktr.nl is op verschillende manieren te structureren naar de wensen van uw team om het zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten. Zo kunnen behandelaren elkaar bijvoorbeeld machtigen om mee te kijken in gesprekken of kunnen assistenten de triage op zich nemen of kunnen zij de gesprekken aanmaken voor artsen.

Met de module voor intercollegiale consultatie kunnen zorgverleners onderling contact hebben om bijvoorbeeld advies te vragen over een patiënt. Ook wanneer de zorgverleners in verschillende instanties werken.

Daarnaast kunnen groepsgesprekken ingezet worden om eenvoudig meerdere zorgverleners rond een patiënt (en de patiënt zelf) met elkaar in contact te brengen of om bijvoorbeeld een online-MDO te faciliteren.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Doktr.nl wordt momenteel binnen de volgende organisaties ingezet:

Google Analytics cookies uitschakelen.