Doktr.nl

Doktr voor patiënten

Via Doktr.nl kunt u gemakkelijk, online en veilig contact houden met uw behandelaren. Berichten in Doktr.nl kunnen altijd teruggelezen worden en u kunt in het gesprek reageren wanneer het u uitkomt.

Zo kunt u bijvoorbeeld een uitslag van een onderzoek of een verdiepende folder via Doktr.nl ontvangen of u kunt de behandelaar op de hoogte houden van uw situatie.

Door vanuit huis uw vraag aan uw behandelaar te stellen zult u minder vaak bij de behandelaar op het spreekuur hoeven komen. Wanneer u na een online gesprek naar uw behandelaar toe gaat, heeft deze al veel meer kennis over uw klachten. Mede doordat u wellicht al een vragenlijst heeft ontvangen en deze rustig thuis heeft kunnen invullen.

Intercollegiaal overleg

Indien nodig kan de zorgverlener via Doktr.nl overleggen met collega’s of specialisten. U ziet dit gesprek niet, maar uw behandelaar geeft wel aan dat er overleg plaatsvindt en zal het resultaat hiervan aan u doorgeven. De zorgverleners waarmee overlegd wordt, krijgen het gesprek tussen u en uw behandelaar niet te zien.

03_patient_gips

Groepsgesprek

Soms kan het handig zijn om een aantal zorgverleners bij elkaar te brengen in 1 gesprek. Wanneer bijvoorbeeld niet duidelijk is wie de meeste expertise heeft, of het snelst beschikbaar is. Daarvoor hebben we het groepsgesprek gebouwd, een module waarmee de zorgverlener meerdere personen, zelfs patiënt of mantelzorger, in 1 gesprek bij elkaar kan zetten. Daarmee kan snel geschakeld worden en ervaringen worden uitgewisseld.

Machtigen

Het is mogelijk iemand te machtigen om mee te lezen. Bijvoorbeeld uw partner, een ouder, kind of mantelzorger. Zij kunnen geen berichten versturen, maar wel op de hoogte blijven van het overleg tussen u en uw behandelaar.

Hoe kan ik mij registreren?

Wanneer uw zorgverlener u heeft uitgenodigd voor Doktr.nl, ontvangt u een uitnodiging om zich te registreren in uw e-mail. Deze link brengt u naar een scherm waarbij u aangeeft of u een account heeft en direct inlogt, of u een account aanmaakt.

Heeft u reeds Doktr.nl account dan kunt u hier inloggen.

Google Analytics cookies uitschakelen.