Doktr.nl

Veel gestelde vragen

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Algemeen

Wat is Doktr.nl?

Doktr.nl biedt een beveiligde online omgeving waarmee eenvoudig gesprekken gevoerd kunnen worden tussen patiënten en zorgverleners of tussen zorgverleners onderling. Deze gesprekken vinden plaats door middel van tekstberichten, zodat de communicatie altijd en overal kan plaatsvinden.

Zijn mijn gegevens op Doktr.nl veilig?

Uw gegevens zijn veilig op Doktr.nl. Persoonlijke gegevens die u invult bij uw profiel  worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Doktr.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Doktr.nl verstrekt uw contactgegevens niet aan derden.

Kan mijn zorgverzekeraar mijn gegevens inzien op Doktr.nl?

Alleen uw zorgverlener en door hem aangewezen collega’s kunnen uw gegevens inzien op Doktr.nl. Uw zorgverzekeraar kan dat dus niet.

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Registeren en inloggen

Hoe kan ik mij registreren?

Wanneer uw zorgverlener u heeft uitgenodigd voor Doktr.nl, ontvangt u een uitnodiging om zich te registreren in uw e-mail. Deze link brengt u naar een scherm waarbij u aangeeft of u een account heeft en direct inlogt, of u een account aanmaakt.

Aan welke eisen moet mijn wachtwoord voldoen?

Uw wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: minimaal één kleine letter, minimaal één hoofdletter, minimaal één cijfer, minimaal één speciaal teken en minimaal acht tekens lang.

Hoe kan ik inloggen in Doktr.nl?

Wanneer u naar Doktr.nl gaat kunt u inloggen door uw e-mailadres in te vullen en uw zelfgekozen wachtwoord. Selecteer vervolgens het juist gebruikerstype. Als patiënt kiest u voor het gebruikerstype patiënt. Als zorgverlener (bijv. huisarts, specialist, poli-assistent, fysiotherapeut). Kiest u voor het gebruikerstype Behandelaar.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt

Ga naar het inlogscherm en klik op “Wachtwoord vergeten”. Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Verder’. Vervolgens ontvangt u een link in uw mailbox waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen.

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Gesprekken

Hoe reageer ik op een vraag van mijn zorgverlener?

Bij een nieuw bericht heeft u een notificatie per mail ontvangen. Open de link in de internetbrowser en het gesprek wordt geopend. Vervolgens klikt u op “Reageren”. Hier kunt u uw bericht invoeren en versturen naar uw behandelaar.

Hoe weet ik of mijn vraag verstuurd is aan de zorgverlener?

Als u op Doktr.nl bent ingelogt gaat u naar het menu Vragen en Gesprekken en vervolgens naar mijn gesprekken. Daar ziet u een overzicht van uw openstaande, beantwoorden en gesloten gesprekken. Als u net uw nieuwe bericht heeft gestuurd, kunt u deze terugvinden onder de status Reactie behandelaar.

Hoe kan ik de gesprekken van anderen zien?

Wanneer u bent uitgenodigd om de gesprekken van iemand anders te zien heeft u daarvoor een speciale uitnodiging ontvangen. Vervolgens kunt u in het menu Gesprekken van anderen de gesprekken van iemand anders zien. Dit is alleen zo wanneer deze patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Profiel & instellingen

Hoe wijzig ik mijn persoonsgegevens?

Wanneer u bent ingelogd gaat u naar het menu “Profiel beheer” en klikt op “Mijn gegevens”. Vervolgens kunt u onderaan klikken op ‘Wijzig gegevens’. Nu kunt u uw gegevens aanpassen en opslaan.

Hoe laat ik iemand meelezen met mijn gesprek?

Wanneer u bent ingelogd gaat u naar het menu “Profiel beheer” en klikt u op “Dossiers delen”. Vervolgens vult u het e-mailadres in van de persoon met wie u uw dossier wilt delen. Deze persoon ontvangt een uitnodiging tot registratie per e-mail. Per gesprek kunt u vervolgens aanvinken of u het gesprek wilt delen.

Kan ik mijn profiel opheffen?

Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek kunnen wij uw account en daarbij behorende gegevens opheffen. Daarvoor kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier.

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Notificaties

Wanneer ontvang ik e-mailnotificaties van Doktr.nl?

U ontvangt e-mailnotificaties van Doktr.nl, wanneer uw zorgverlener een gesprek met uw wilt starten en wanneer er een nieuw bericht is geplaatst in het gesprek. Daarnaast kunt u ook een herinnering van uw zorgverlener ontvangen per e-mail.

Wanneer ontvang ik sms-notificaties van Doktr.nl?

U ontvangt sms-notificaties van Doktr.nl, wanneer uw zorgverlener een gesprek met uw wilt starten en wanneer er een nieuw bericht is geplaatst in het gesprek. Daarnaast kunt u ook een herinnering van uw zorgverlener ontvangen per sms.

Waarom wordt e-mail van Doktr.nl als SPAM gezien?

Om te voorkomen dat mensen allerlei ongewenste berichten in hun mailbox krijgen, maken internetproviders gebruik van speciale ‘spam filters’. Deze filters lezen de mail in, besluiten of het wel of geen Spam is, en plaatsen vervolgens de als Spam aangemerkte e-mails in een aparte ‘Spam Folder’ of ‘Ongewenste mail’. De spam filters werken soms zo streng, dat zij ook berichten van betrouwbare afzenders als ongewenste berichten zien. Het kan zijn dat u om deze reden geen mail van Doktr.nl ontvangt. Doktr.nl stuurt u wel mailberichten, maar de spam filter denkt dat het bericht ongewenst is, waardoor het niet in uw Postvak IN terecht komt. Helaas kan Doktr.nl dit niet verhelpen, omdat de instellingen voor de spam filters bij uw internet provider, email provider of software leverancier worden gemaakt.

Hoe voorkom je dat onze email in de Spam Folder terecht komt?
Om te voorkomen dat u email van ons mist, kun je een aantal dingen doen:
• Voeg het e-mailadres ‘noreply@doktr.nl’ toe aan uw lijst met contactpersonen. De volgende keer dat u e-mail van ons krijgt, zorgt de e-mailprovider er automatisch voor dat het bericht in ‘Postvak IN’ terecht komt.
• De door ons verzonden email is absoluut veilig en wordt ook gecontroleerd door virusscanners. U kunt de markering ‘spam’ daarom uit het bericht verwijderen door het bericht te selecteren en als ‘Geen spam’ te markeren. Het bericht wordt nu automatisch naar het Postvak IN verplaatst.

Algemeen | Registreren en inloggen | Gesprekken | Profiel | Notificaties | Over Doktr.nl

Over Doktr.nl

Van wie is Doktr.nl?

Doktr.nl is een product van Medworq B.V. te Zeist.

Ik ben een zorgverlener en wil graag gebruik maken van Doktr.nl. Hoe kom ik aan een account?

Kijk op ikwildoktr.nl voor meer informatie.

Kan mijn eigen zorgverlener ook gebruik maken van Doktr.nl?
Ja, u kunt uw eigen zorgverlener benaderen om zich aan te melden bij Doktr.nl. Dat kan via ikwildoktr.nl

 

Google Analytics cookies uitschakelen.