Doktr.nl

Verhuizing Doktr.nl

24 november 2016

De afgelopen periode hebben we van zorgverleners en patiënten veel positieve geluiden over Doktr.nl gehoord. We zijn blij dat we zo’n goede oplossing kunnen bieden voor het voeren van gesprekken via een veilige en gestructureerde online omgeving. Er zijn ook steeds meer instellingen, zorgverleners, patiënten en inmiddels ook consumenten die hun weg vinden naar ons platform om daar hun (medische) vragen te stellen aan hun behandelaar of ziekenhuis.

Verbeteringen

Reden voor ons om er voor te kiezen de infrastructuur die onder Doktr.nl ligt drastisch te gaan verbeteren. Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een aantal wijzigingen waar u niets van heeft gemerkt. Zo zijn er security-checks uitgevoerd, hebben we meer (en andere) capaciteit in ons ontwikkelteam en worden er vaker kleine releases gedaan met functionele verbeteringen aan de applicatie.

Nieuwe locatie

Een van de aanpassingen die (helaas) niet ongemerkt voorbij kan gaan is het verhuizen van de applicatie naar een nieuwe omgeving. Doktr.nl zal dit weekend gaan verhuizen naar de hosting-centers van VANAD ENOVATION, waarmee we een stap maken naar een snellere, meer gecertificeerde en nog veiligere omgeving voor onze software.

Op deze nieuwe locatie gaan we verder met het bouwen aan Doktr.nl en aan de functies die Doktr.nl hét pakket maken om veilig, eenvoudig én gestructureerd met patiënten en/of andere zorgverleners te communiceren.

Google Analytics cookies uitschakelen.