Doktr.nl

Consultatiemodule

Doktr.nl biedt zorgverleners de mogelijkheid om een vraag of casus voor te leggen aan een expert, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of expertisecentrum.

De consultatiemodule van Doktr.nl maakt het mogelijk om, met één zorgverlener als regiseur, gedegen advies in te winnen bij de expert.

Betty, POH, is langs geweest bij patiënt meneer Pietersen. Het lijkt er op dat meneer Pietersen verder achteruit is gegaan. Graag wil zij haar bevindingen delen met de huisarts.

Door de consultatiemodule van Doktr.nl is het mogelijk om meerdere zorgverleners gestructureerd te bevragen, gekoppeld aan de casus van de patiënt. De initiator van de consultatie, bijvoorbeeld de huisarts, ziet zo in één oogopslag welke experts bevraagd zijn en of ze gereageerd hebben. Per casus kan de huisarts lezen wat het advies van de expert is. De huisarts kan vervolgens de patiënt direct via Doktr.nl informeren.

Na het lezen van het bericht van Betty is huisarts Rita toch nog ongerust. Ze wil de expertise inroepen van de arts in het ziekenhuis. Alleen is hij telefonisch lastig bereikbaar. Dan bedenkt ze dat ze haar zorgen ook kan delen door een bericht via Doktr.nl te sturen. Ze start een gesprek met de arts in het ziekenhuis.

consultatie

Door de consultatie-module van Doktr.nl is het mogelijk om meerdere zorgverleners gestructureerd te bevragen, gekoppeld aan de casus van de patiënt. De initiator van de consultatie, bijvoorbeeld de huisarts, ziet zo in 1 oogopslag welke experts bevraagd zijn en of ze gereageerd hebben.

De Consultatiemodule in teamverband

Doktr.nl kan worden ingezet als ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking, waarbij communicatie plaats vindt mét en over de patiënt.

De patiënt staat centraal in de communicatie over zijn/haar zorg en de communicatie wordt dan ook rond de patiënt georganiseerd:

  • De patiënt heeft contact via één communicatiekanaal met meerdere zorgverleners van eventueel meerdere instellingen. De mantelzorger van de patiënt kan meelezen in het dossier van de patiënt, zodat de mantelzorger op de hoogte is van de laatste berichtgeving.
  • De huisarts kan op een eenvoudige manier communiceren op het moment dat het de huisarts uitkomt. Het gehele zorgteam kan vinger aan de pols houden waar dat nodig is en door samenwerking in teamverband via consultatie in Doktr.nl kan de beste zorg voor de patiënt gerealiseerd worden.

 

Na advies van de expert is er besloten om meneer Pietersen nauwlettend in de gaten te houden door het wijkteam. De huisarts en POH houden vinger aan de pols doordat alle communicatie plaatsvindt in Doktr.nl.

 

Doktr_ Multidisciplinair(1)
Google Analytics cookies uitschakelen.