Doktr.nl

Groepsgesprek: online netwerk & MDO

Binnen het concept DementieNet ontwikkelden we samen met het RadboudUMC Alzheimer Centrum een innovatieve nieuwe manier om, met Doktr.nl, online netwerkzorg te kunnen leveren.

Het nieuwe groepsgesprek is bij uitstek geschikt om als een online-MDO met meerdere personen specifieke vraagstukken te bespreken: 24/7 beschikbaar, veilig en overzichtelijk.

Het Groepsgesprek biedt de mogelijkheid om met meerdere personen aan één gesprek deel te nemen. Zo kunnen meerdere zorgverleners met elkaar een gesprek voeren of kan een behandelaar een gesprek starten met de patiënt en andere zorgverleners.

Daarmee is het goed te gebruiken voor multidisciplinaire samenwerking of om in teamverband contact te onderhouden met de patiënt of casemanager.

Het groepsgesprek biedt daarnaast de mogelijkheid om flexibel deelnemers toe te voegen en te verwijderen uit het gesprek. Zo kan in een gesprek met de huisarts, wijkverpleging en patiënt kortdurend een WMO-consulent toegevoegd worden om te overleggen. Of om met meerdere zorgverleners die niet fysiek bij elkaar komen of beperkte tijd hebben, een online MDO te voeren. Natuurlijk met de patiënt, indien nodig!

Daarnaast is de module goed te gebruiken om de patiënt en zijn of haar mantelzorgers, gemakkelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Het groepsgesprek biedt een veilige en gemakkelijke manier om contact te hebben met de patiënt en meerdere zorgverleners of mantelzorgers, in één overzichtelijk gesprek.

Meer weten over deze module van Doktr.nl? Neem contact met ons op en vraag een demo aan!


“De casemanager is met de vrouw van meneer Jansen een groepsgesprek gestart waar tevens de huisarts wordt uitgenodigd. Zo kan mevrouw Jansen vragen stellen over de zorg voor haar man.”